ג-ו

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search
  • ג-ו -* distinguished, clarified (suf: his), (pre: and), the Word ו *