גמל

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

wean, reward, camel גמל