וד

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

clear command וד* distinguished, clarified (suf: his), (pre: and), the Word ו *


'*abbr