לר

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

teching revelation לר

  • ל-ר - taught, to, teaching ל revelation, revealing ר