ברא

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

create, cut down ברא

  • ב-ר-א a revelation to man ב the revelation (Torah/Word/Water) ר created א