דלת

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

doors, gates, leaves, lid דלת