ו(ע)ד

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search
  • ו(ע)ד - clear command וד flesh ע