ו-ד

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search
  • ו-ד -* distinguished, clarified (suf: his), (pre: and), the Word ו *