ו-ו

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search
  • ו-ו -


* distinguished, clarified (suf: his), (pre: and), the Word ו *


* distinguished, clarified (suf: his), (pre: and), the Word ו *