זו

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

that, this, which, brightness זו

ז-ו

(g. זו-וז - )


*abbr'