חפ

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

overspread חפ

ח-פ