יהם

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

יהם

(d. suf. - of them)
(d. see יהן)


Yah יה hot, sunburnt, any, they, these הם

*abbr