י(ה)י

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search
  • י(ה)י at the heart ׁׁׂׂ() of creation י is ignorance ה