ך

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

you, Son of God died ך