כ

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

Son of God, as , like, smite? כ