ל

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

taught, to, teaching ל