לכ

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

to you, go you, walk לכ


*abbr