ל-ר

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search
  • ל-ר - taught, to, teaching ל revelation, revealing ר