נו

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

homestead,(suf. - of us) נו


* distinguished, clarified (suf: his), (pre: and), the Word ו *

*abbr