ענ

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

depravity of, eye, spring of, answer, humiliate, poor ענ