שי

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

indemnity, lure שי


* increase, spirit, fire ש *

new creation, creator, Lord י