שנ

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

ivory tooth שנ


* increase, spirit, fire ש *

son of man נ