שק

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

sackcloth שק


* increase, spirit, fire ש *

son of God died and rose the cross ק