הי

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

wo הי

  • ה-י not understood, drawn to, hear, her, (pre. the) ה new creation, creator, Lord י