יד

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

hand, side, sign, ↬works יד