כע

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

Son's flesh כע

  • כ-ע - Son of God, as , like, smite? כ flesh ע