לז

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

teach bride לז


* bride, those taught by Christ ז *