לל

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

teach x2 לל

  • ל-ל - taught, to, teaching ל taught, to, teaching ל