יך

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

יך

(h. smite)
(suf. of you)


new creation, creator, Lord י you, Son of God died ך

*abbr