יכ

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

smite יכ

  • י-כ - new creation, creator, Lord י Son of God, as , like, smite? כ

*abbr