יכם.

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

יכם.

suffix (d. of you)


new creation, creator, Lord י Template:11

*abbr