לב

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search

heart לב


* revelation to man, pref: in ב *