עלה

From Sensus Plenior
Jump to: navigation, search


* occasion, burnt offering, leaf, branch, ascend, go up עלה

¢ Com עלה

ע-ל-ה

* Def ע-ל-ה ע-ל-ה
* flesh ע * to, teaching, shared heart ל * her, (pre. the), (suf. fem.) ה

¢ Com ע-ל-ה

ע-לה

* Def ע-לה ע-לה
* flesh ע * to her, for her, to him לה

¢ Com ע-לה

על-ה

* Def על-ה על-ה
* on, over, yoke, he went in, supreme, due-to, iniquity, unweaned, ascend, leaf על * her, (pre. the), (suf. fem.) ה

¢ Com על-ה

ע(ל)ה

* Def ע(ל)ה ע(ל)ה
* depraved, falcon עה * to, teaching, shared heart ל

¢ Com ע(ל)ה


עלה olh

05927, 05928, 05929, 05930, 05931

(d. occasion, burnt offering, leaf, branch, ascend, go up)


on, over, yoke, he went in, supreme, due-to, iniquity, unweaned, ascend, leaf על to her, for her, to him לה depraved, falcon עה


*abbr'